Κυριακή 27 Ιανουαρίου 2013

ΑΘΗΝΑΪΣ Α.Ε.


Η εταιρεία ΑΘΗΝΑΪΣ Α.Ε. ιδρύθηκε το έτος 2009, εδρεύει στην Μεταμόρφωση Αττικής και έχει ως αντικείμενο την ίδρυση - αξιοποίηση και εκμετάλλευση τουριστικών επιχειρήσεων. 
 
Η εταιρεία διαθέτει οικόπεδο 20 στρεμμάτων σε απόσταση 30m από την Παραλία "ΛΑΜΠΕΣ" του Δήμου Φοινίκης. Έχουν κατατεθεί στοιχεία για έκδοση οικοδομικής άδειας Ξενοδοχείου τεσσάρων (4) αστέρων, δυναμικότητας κατ' ελάχιστον 120 κλινών. Η εμπορική αξία του οικοπέδου είναι 1.000.000 €


Λόγω της θέσης που κατείχε το οικόπεδο δικαιούται τμήμα έκτασης της παραλίας, για ιδία χρήση.

Η μετακίνηση των λουομένων απο την μονάδα στην παραλία θα γίνεται με υπόγεια διάβαση.
 
 
 ____________________________________________
 
 
ATHINAIS S.A.

The company with the trade name “Athinais SA” was founed in 2009, seated in Metamorfosi Attikis and has the main objective of the establishment, operation and exploitation of hotel units.

The company possesses plot of 20,000 m2 which is located 30 m from the beach called “Lampes” of Foiniki Municipality. The company has submitted the supporting documents for the issuance of the building permit from the construction of a 4* hotel complex with at least 120 beds capacity. The market value of the plot is 1 million EUROS.

The plot is entitled to use part of the beach area for private purposes because of the location that it is situated .

The transportation of the bathers from the hotel complex to the beach area will be performed using underground passage


  
Αποστάσεις από πλησιέστερους προορισμούς και Αερολιμένα